ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ
ԷԴԳԱՐ ՊՐԻՆՏ տպագրատունը մատուցում է հետևյալ տպագրական ծառայությունները.
Լազերային տպագրույթուն
Թերթիկների հավաքում
Համարակալում
Կտրում
Պերֆորացիա
Ծալքագծում
Ծալում
Ջերմասոսնձում
Ամրակցում
Ձևավոր կտրում
Գրաֆիկական դիզայն
Լիագույն օֆսեթ տպագրություն
Ճնշատպում
Շերտավորում
ԷԴԳԱՐ ՊՐԻՆՏ տպագրատունը պատրաստում է հետևյալ ապրանքատեսակները.
Բացիկներ
Հրավիրատոմս
Ծրար
Չեկեր
Այցեքարտ
Օրացույց
Տուփ
Ստիքեր
Պիտակ
Բրոշյուր
Ֆլայեր
Պաստառ
Բուկլետ
Ամսագիր
Գիրք